Molecular Sieving Carbon SHIRAGI MSC 3K- 172

Cloud Zoom small image

Phân tử Carbon sàng (MSC) hoặc phân tử Carbon Sàng (CMS), SHIRASAGI 3K-172 cho Nitrogen Generator , Biogas Nâng cấp lên Bio-Methane (Bio-CH4)

 Đặc trưng của phân tử Carbon sàng (MSC)  phân tử Carbon Sàng (CMS)

 

Standard Grades of our Molecular Sieving Carbon (MSC) or Carbon Molecular Sieve (CMS)

  

SHIRASAGI 3K-172 

 SHIRASAGI 3R-172

PELLET DIAMETER

1.8mmφ 

1.8mmφ 

PARTICLE SIZE (%) 

2.800-1.180mm 
99,0% min. 

2.360-1.000mm 
99,0% min. 

HALF CYCLE TIME (SEC) 

60 

60 

Recovery (%) 

37,0 phút. 

40,5 phút. 

PRODUCTIVITY(Nm3 / hr.ton)

180-200 

205-220 

 

Sản phẩm cùng loại
    Copyright © 2014 HanTanViet. Design by nina.vn